Prosjektleder Bygg og byutvikling

SNC-Lavalin Atkins har i mer enn 30 år bistått våre oppdragsgivere med ledelse og styring av komplekse og samfunnskritiske prosjekter, og vi opplever stor etterspørsel etter våre tjenester. Vi brenner for bærekraftig utvikling og vekst i samfunnet, og vi er genuint opptatt av langsiktig samarbeid med våre kunder og partnere. Selskapet er en del av SNC-Lavalin som er et av de største konsulentselskapene i verden. Nå ønsker vi nettopp deg med på laget.Har du et ønske om å bidra til å løfte byggebransjen inn i fremtidens heldigitale bygg? Har du evne og vilje til å tilpasse deg et konsulentfirma hvor godt humør, åpenhet og samarbeid er vesentlige kulturtrekk? Continue reading “Prosjektleder Bygg og byutvikling” »

Byggeleder konstruksjon Minnevika bru – Norges lengste jernbanebru

Byggeleder konstruksjon – Eidsvoll

Utbyggingsprosjekter Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre – og Østfoldbanen og dobbeltspor på Arna – Bergen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 140 medarbeidere. Vi ferdigstiller nå Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, og planlegger og forbereder bygging av dobbeltspor på Venjar – Langset og Kleverud -Sørli (Dovrebanen) samt Sandbukta – Moss – Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot både Hamar, Lillehammer og Halden. På Vestlandet utfører prosjektet Arna–Bergen kapasitetstiltak og driver et ekstra tunnelløp for Ulriken tunnel slik at togfrekvensen kan økes og man får et mer robust togtilbud. Continue reading “Byggeleder konstruksjon – Eidsvoll” »

Byggeleder med kontraktsansvar

Sporveien skal oppgradere 1,8km T-bane mellom Etterstad og Hellerud til ny standard med høyere kjørehastighet. Prosjektet omfatter blant annet ny tunneltrasé på deler av strekningen, to nye T-banebruer og full oppgradering av Brynseng stasjon med bredere midtplattform, nye sideplattformer, tekniske installasjoner samt tilrettelegging for et fremtidig torgbygg.
Byggestart for forberedende arbeider er planlagt i 2019, mens hovedarbeidene har planlagt oppstart 2020 og avslutning i 2022. Prosjektets totale kostnadsramme er 1337 mill.kr. Continue reading “Byggeleder med kontraktsansvar” »

Prosjektsjef Infrastrukturprosjekter

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Infrastrukturprosjekter planlegger, prosjekterer og gjennomfører jernbaneprosjekter i hele landet. Vi har ansvar for en rekke viktige tiltak som gir et bedre togtilbud og en mer stabil jernbane. Våre prosjekter strekker seg fra detaljplan/reguleringsplan og fram til prosjektene er ferdig bygget og overlevert driftsenheten.
Continue reading “Prosjektsjef Infrastrukturprosjekter” »

Integrasjonskonsulent innen systemarkitektur, design og brukeropplevelse

Fagforbundet bygger nye tjenester på nett og mobile plattformer, og har ledig stilling for en integrasjonskonsulent med solid forståelse og interesse for systemarkitektur, design og brukeropplevelse. Vi søker deg som forstår samhandling og interaksjon mellom mennesker og ny teknologi og som vil være med på å bygge opp Fagforbundets teknologiske plattform.

Dette er en nyopprettet stilling der kvalifikasjonene og motivasjonen til den som blir ansatt kan påvirke arbeidsoppgavene og funksjonen Continue reading “Integrasjonskonsulent innen systemarkitektur, design og brukeropplevelse” »

Geotekniker Ringeriksbanen

Continue reading “Geotekniker Ringeriksbanen” »

Lefdal Installasjon ekspanderer og søker en Prosjektleder

Lefdal Installasjon er i vekst og skal ekspandere ytterligere i årene som kommer; både organisk og gjennom oppkjøp. Større prosjekter og store rammeavtaler på service vil være sentralt for å nå våre omsetningsmål.

For større prosjekter og rammeavtaler søker vi en erfaren prosjektleder som kan håndtere kompleksiteten som ligger i det å lede prosjekter i størrelsesorden 10- 50 millioner +. Vedkommende vil bli en helt sentral brikke i Lefdal Installasjons vekststrategi Continue reading “Lefdal Installasjon ekspanderer og søker en Prosjektleder” »

Lefdal Installasjon vinner stadig nye kontrakter og søker etter nye montører

Vil du vise frem dine ferdigheter og jobbe for et firma i sterk vekst? Vi ser etter deg som vil være med på reisen videre. Lefdal Installasjon AS trenger flere dyktige og erfarne montører som trigges av varierte arbeidsoppgaver med stort kundefokus.  Eierskap, Entusiasme og Engasjement er verdiene vi jobber etter hver dag, og vi ser etter deg som er serviceinnstilt, har gode kommunikasjonsevner og vil være en del av vårt team. Vi kan tilby deg utviklende arbeidsoppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø og store muligheter for faglig og personlig utvikling. Continue reading “Lefdal Installasjon vinner stadig nye kontrakter og søker etter nye montører” »

Senioringeniør bane og sporteknikk

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. Konsernet har rundt 3500 ansatte og omsetter årlig for om lag 4,2 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Sporveien opererer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og er mer etterspurt en noen gang. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler på Tøyen i Oslo. Continue reading “Senioringeniør bane og sporteknikk” »