Vil du være med på å bygge opp BIM som fagfelt hos et av verdens største selskaper?

Vi søker nå etter en dyktig og engasjert person som vil ta ansvar for å bygge opp BIM som et nytt og viktig fagfelt hos Siemens Mobility. Bane NOR har tildelt Siemens en kontrakt for levering av digitalt signalanlegg (ERTMS) for jernbanen i Norge. Gigantutbyggingen skal rulles ut over hele landet, og sørge for at norsk jernbane får ny og innovativ teknologi med digitale løsninger. Continue reading “Vil du være med på å bygge opp BIM som fagfelt hos et av verdens største selskaper?” »

Prosjektsjef Infrastrukturprosjekter

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Infrastrukturprosjekter planlegger, prosjekterer og gjennomfører jernbaneprosjekter i hele landet. Vi har ansvar for en rekke viktige tiltak som gir et bedre togtilbud og en mer stabil jernbane. Våre prosjekter strekker seg fra detaljplan/reguleringsplan og fram til prosjektene er ferdig bygget og overlevert driftsenheten.
Continue reading “Prosjektsjef Infrastrukturprosjekter” »

Selger – nytt konsept innen brannsikkerhet

Autronica Fire and Security AS er en ledende innovatør, produsent og leverandør av brann- og gass-sikkerhet, verden over. Produktene våre ivaretar brannsikkerheten på land, til sjøs og innen det petrokjemiske, olje- og gassmarkedet.

Vi er eid av United Technologies Corporation og har rundt 500 ansatte som ivaretar hele produksjonslinja, fra idè, utvikling og produksjon til service og markedsføring av produktene våre. Vi er et internasjonalt selskap med kontorer i hele verden, med hovedkontoret solid plassert i Norges teknologihovedstad Trondheim. Continue reading “Selger – nytt konsept innen brannsikkerhet” »

Senioringeniør bane og sporteknikk

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. Konsernet har rundt 3500 ansatte og omsetter årlig for om lag 4,2 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Sporveien opererer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og er mer etterspurt en noen gang. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler på Tøyen i Oslo. Continue reading “Senioringeniør bane og sporteknikk” »

Science up! Arkitema söker ansvariga arkitekter som vill bygga upp vårt Göteborgskontor

Är du en arkitekt med stark entreprenörsanda och driv? Vill du vara med och bygga upp ett arkitektkontor från grunden och samtidigt bidra till att skapa framtidens forsknings- och vårdmiljöer? Arkitema kommer under våren 2018 att etablera kontor i Göteborg och söker dig som vill vara med och starta upp verksamheten. Continue reading “Science up! Arkitema söker ansvariga arkitekter som vill bygga upp vårt Göteborgskontor” »

Ønsker du å være med på å utvikle fremtidens kreditt- og markedsløsninger?

Bisnode er Europas ledende leverandør av løsninger innen kreditt-, markeds- og forretningsinformasjon. Bisnode hjelper over 200 000 virksomheter med å minimere risiko, maksimere salg og ta bedre forretningsbeslutninger. Selskapet ble startet i 1989 og er etablert i 17 europeiske land, med totalt 2.500 ansatte. I Norge er de 210 ansatte og omsetter for ca. 430 millioner. Bisnode holder til i sentrale og flotte lokaler på Havnelageret i Oslo.

Continue reading “Ønsker du å være med på å utvikle fremtidens kreditt- og markedsløsninger?” »

Er du en dyktig Avdelingsleder som er tydelig og beslutningsdyktig?

OneCo er et industrikonsern med kjerneaktiviteter innen olje/gass & marine, infrastruktur, industri, fornybar energi og bygg. En av våre styrker er å levere systemintegrerte løsninger der vi sørger for at ulike fag og produkter settes sammen og fungerer etter intensjonen. Våre produkter og tjenester blir aldri bedre enn kvaliteten på prestasjoner våre medarbeidere og samarbeidspartnere representerer. Derfor er en sterk, tydelig og sunn bedriftskultur avgjørende for at vi skal lykkes med vår ambisjon – nemlig å skape et nordisk industrieventyr. Continue reading “Er du en dyktig Avdelingsleder som er tydelig og beslutningsdyktig?” »