Er du Standard Onlines nye selger av rådgivingstjenester?

Standard Online AS er standardiseringens felles salgsselskap og kundefront. Selskapet eies av Standard Norge og Norsk Elektroteknisk Komite. Standard Online AS har per i dag 22 ansatte, og holder til i fine lokaler på Lilleaker i Oslo. Standard Online er leverandør av standarder og relaterte produkter til hele det norske samfunn, men hovedmålgruppene våre er bedrifter, offentlig sektor og utdanningsinstitusjoner.

Standard Onlines kursvirksomhet har hatt en fin utvikling og avdelingen utvider nå virksomheten til også å tilby rådgivingstjenester i implementering og bruk av standarder.  Vi ser derfor etter en person som kan selge tjenestene og følge opp prosjektene i etterkant.

Ansvarsområde og noen av dine arbeidsoppgaver

 • Salg av rådgivningstjenester i implementering og bruk av standarder.
 • Planlegging og iverksetting av salgsaktiviteter.
 • Prospektering og oppsøkende salg.
 • Kobling av riktig rådgiver på riktig prosjekt.
 • Oppfølging av innsolgte prosjekter.
 • Jobbe i team med de andre i kursavdelingen og utføre oppgaver i tråd med de til enhver tid fastsatte mål for avdelingen og bedriften.

Noen av dine kvalifikasjoner

 • Du er drevet av et ønske om å oppnå resultater.
 • Du kan vise til gode resultater innen tjenestesalg.
 • Du betrakter telefon som det viktigste verktøyet i ditt utadrettede salgsarbeid.
 • Du følger opp kunden til en beslutning er tatt.
 • Du kommuniserer godt skriftlig og muntlig.
 • Du har gode allmennkunnskaper. 

Noen av dine personlige egenskaper

 • Du er omgjengelig og har kontaktskapende evner.
 • Du er glad i salg og liker å arbeide med mennesker.
 • Du er serviceinnstilt og løsningsorientert.
 • Du setter deg lett inn i nye arbeidsoppgaver, er rask og effektiv samtidig som du er ryddig og har fokus på kvalitet.
 • Du håndterer «flere baller i luften» samtidig.
 • Du jobber selvstendig, men trives også som en del av et team hvor målet er å levere best mulige resultater.

Vi kan tilby

 • En utfordrende og interessant jobb.
 • Et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø med engasjerte og entusiastiske medarbeidere.
 • Markedsorientert og målstyrt ledelse.
 • Faglig oppdatering og internopplæring.
 • Lønn etter kvalifikasjoner.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Standard Online er et selskap som preges av et hyggelig og uhøytidelig salgsrettet arbeidsmiljø, hvor alle jobber mot klare mål og resultater. Kulturen preges av at alle hjelper hverandre for å gjøre hverandre gode og sørge for at alle når sine mål.

Ved spørsmål om selskapet eller stillingen, ta kontakt med rekrutteringsrådgiver Yvonne Berg.

T: 414 17 017
E-post: berg@linkint.no