Kommunikasjon og adferd

Vi bistår våre kunder med å utvikle medarbeidernes kompetanse innen intern og ekstern kommunikasjon.

Dette gjør vi ved å øke selvinnsikt og tilpasningsdyktighet i forhold til egen og andres kommunikasjon og adferd.

Resultatet blir at våre kunder blant annet oppnår bedre samarbeid, styrket lagånd og effektiv kundekontakt.

Vår kommunikasjonstrening tar utgangspunkt i Disa* og Drivkraftsanalyser*. Treningen består av teori, oppgaver og praktiske øvelser.
Eksempler på temaer
• Teamutvikling
• Gruppedynamikk
• 1:1 samtale
• Karriererådgiving
• Selvutvikling
• Den vanskelige samtalen
• Stressmestring