KundeserviceAkademiet

Login Kundeserviceakademiet: her

Vi i Link International mener at å kjøpe dyre kurs fra eksterne konsulenter som oftest kun gir en marginal og kortvarig effekt.

For at kundeservicemedarbeiderne virkelig skal bli gode, må det regelmessig trening til. Lederen må ta en aktiv rolle som trener og coach for å sikre kontinuerlig trening og utvikling av sine medarbeiderne.

KundeserviceAkademiet er et helhetlig program med verktøy som hjelper kundeserviceorganisasjoner å skape gode resultater over tid.

Som et supplement til, eller erstatning for tradisjonelle kurs har Link International utviklet KundeserviceAkademiet. Vår erfaring er at det må trenes regelmessig over tid for at teorien skal ”feste” seg og etter hvert bli til varige ferdighetsforbedringer.

Kundeservicekademiet er et program som kan spesialtilpasses og består i utgangspunktet av følgende moduler og verktøy:

1. Teori

Teorimoduler for de ulike elementene innen kundeservice. Medarbeiderne leser og svarer på kontrollspørsmål underveis (hvorfor betale en konsulent for å lese høyt noe de kan lese selv ?). Programmet inneholder også en teoretisk eksamen med eksamensbevis.

2. Temasamlinger

Leders verktøy for gjennomføring av 1-3 timers temasamlinger innenfor de ulike temaene innen kundeservice. Diskusjoner, oppgaver, lage og lagre ”verktøykasse” med gode spørsmål osv. Ved å bruke allerede planlagte teammøter til å gjennomføre temasamlingene og ikke hele dager på kurs, vil minimalt med verdifull arbeidsstid ”gå tapt”. Temasamlingene er ment som en kontinuerlig prosess hvor deltagerne fortløpende oppdaterer verktøykassen i forhold til nye utfordringer, kunder og situasjoner.

3. Trening

Verktøy for ”on-the-job-training”. I stedet for (eller i tillegg til) rollespill, som ofte føles unaturlig, trener medarbeiderne ved å fylle ut og lagre evalueringer på seg selv og kollegaer i samtale med kunder. Leder vil også fylle ut evalueringer og disse vil være et verdifullt grunnlag for utviklingssamtaler med medarbeiderne. Ved regelmessig evaluering, vil medarbeideren bli bevisstgjort på hva han gjorde som var bra, hva som ikke var så bra og hva han glemte. På denne måten vil teorien gradvis sitte bedre og etter hvert vises i form av reelle ferdighetsforbedringer og økt salg. Ved å trene gjennom evaluering av reelle kundesamtaler i stedet for tradisjonelle kurs og rollespill, vil verdifull arbeidstid frigjøres.

Vi ønsker å hjelpe våre kunder til å bli mest mulig uavhengige av eksterne kursleverandører. Av den grunn er programmet basert på at vi gir lederen verktøy, opplæring og oppfølging slik at han/hun kan gjennomføre treningsprogrammet selv for sine medarbeidere.

 

Interessant? send melding for mer informasjon: