Mystery Caller/Shopper

  • Hvor godt kjenner du kvaliteten på bedriftens kundefront?
  • Hvordan blir kundene tatt i mot på telefonen?
  • Hvor gode er kundebehandlerne til å avdekke kundenes behov og ev. avdekke mersalgspotensiale?
  • Hvor effektive er de og hvordan opplever kundene samtalen?

Mange bedrifter er interessert i å få evaluert kvaliteten på bedriftens kundekontakt. På bakgrunn av slike evalueringer kan de måle effekten av trening og vurdere fremtidig treningsbehov hos selgerne/kundebehandlerne. Vi i Link gjennomfører slike undersøkelser for våre kunder. I forkant av undersøkelsen blir vi enige om hva vi skal evaluere og med hvilken frekvens evalueringene skal gjennomføres. Deretter kontakter vi bedriftens kundefront inkognito pr. telefon eller ved at vi møter kundebehandlerne i skranke/disk. Etter statusmøte og oppsummering/konklusjon legges videre planer for trening og kompetanseheving. Slike undersøkelser kan gjennomføres regelmessig gjennom året eller i kortere perioder for å evaluere status på et gitt tidspunkt.

Interessant? send melding for mer informasjon: