Åpne salgskurs

De fleste bedrifter opplever at selgerne har ulike behov for kompetanseheving og trening avhengig av erfaring og profil. I slike tilfeller vil det være hensiktsmessig å trene den enkelte selger i nettopp det som er behovet. Link International har løpende åpne kurs i hele salgsprosessen.