Sambesøk

De fleste bedrifter har høy fokus på å sikre god kvalitet på kundemøtene. Likevel opplever mange at selgerne har for få møter og at kvaliteten og utbyttet av møtene er varierende. Dette kan skyldes at selgeren er ny, men også at selgeren er erfaren og følger et ensidig innarbeidet spor.

Link International har programmer for å følge opp selgere med sambesøk. Vi diskuterer mål og strategi for møtet og evaluerer i samarbeid med selgeren i etterkant. Videre finner vi forbedringspotensialet og legger en plan for hvordan dette kan realiseres. Graden av involvering i salgsmøtene og salgstreningen, er forskjellig fra kunde til kunde.