SelgerAkademiet plus

Login Selgerakademiet: her

Vi i Link International mener at å kjøpe dyre salgskurs fra eksterne konsulenter som oftest kun gir en marginal og kortvarig effekt.

For at selgerne virkelig skal bli gode, må det regelmessig salgstrening til. Salgslederen må ta en aktiv rolle som trener og coach for å sikre kontinuerlig trening og utvikling av sine selgere.

SelgerAkademiet plus er et helhetlig program med verktøy som hjelper ledere som har vilje og gjennomføringsevne til å trene sin medarbeidere selv. I tilegg til teori, verktøykasser og evalueringsmoduler, inneholder Selgerakademiet plus også moduler som salgsleder kan bruke til å gjennomføre interne temsamlinger for sine selgere

Som et supplement til, eller erstatning for tradisjonelle salgskurs har Link International utviklet SelgerAkademiet. Vår erfaring er at det må trenes regelmessig over tid for at teorien skal ”feste” seg og etter hvert bli til varige ferdighetsforbedringer.

Selgerakademiet er et program som kan spesialtilpasses og består i utgangspunktet av følgende moduler og verktøy:

1. Salgsteori

Teorimoduler for de ulike fasene innen salgsprosessen. Selgerne leser og svarer på kontrollspørsmål underveis (hvorfor betale en konsulent for å lese høyt noe selgerne kan lese selv ?). Programmet inneholder også en teoretisk eksamen med eksamensbevis.

2. Temasamlinger

Leders verktøy for gjennomføring av 1-3 timers temasamlinger innenfor de ulike temaene i salgsprosessen. Diskusjoner, oppgaver, lage og lagre ”verktøykasse” med gode spørsmål osv. Ved å bruke allerede planlagte teammøter til å gjennomføre temasamlingene og ikke hele dager på kurs, vil minimalt med verdifull salgstid ”gå tapt”. Temasamlingene er ment som en kontinuerlig prosess hvor selgerne fortløpende oppdaterer verktøykassen i forhold til nye utfordringer, produkter, kunder og kampanjer.

3. Trening

Verktøy for ”on-the-job-training”. I stedet for (eller i tillegg til) rollespill, som ofte føles unaturlig, trener selgerne ved å fylle ut og lagre evalueringer på seg selv og kollegaer i sambesøk eller medlytt på telefon. Leder vil også fylle ut evalueringer og disse vil være et verdifullt grunnlag for utviklingssamtaler med selgerne. Ved regelmessig evaluering, vil selger bli bevisstgjort på hva han gjorde som var bra, hva som ikke var så bra og hva han glemte. På denne måten vil teorien gradvis sitte bedre og etter hvert vises i form av reelle ferdighetsforbedringer og økt salg. Ved å trene gjennom evaluering av reelle kundemøter i stedet for tradisjonelle kurs og rollespill, vil verdifull salgstid frigjøres.

Vi ønsker å hjelpe våre kunder til å bli mest mulig uavhengige av eksterne kursleverandører. Av den grunn er programmet basert på at vi gir salgslederen verktøy, opplæring og oppfølging slik at han/hun kan gjennomføre salgstreningsprogrammet selv for sine selgere.

Interessant? send melding for mer informasjon: