Teamutvikling

Gjennom bevisstgjøring av egen og andres kommunikasjonsadferd oppnår vi bedre samarbeid, lagånd og kundekontakt. 

Utfordringene kan være:
•        Vanskelig medarbeidersamtaler
•        Dårlig lagånd
•        Dårlig utnyttelse av ledergruppens styrker
•        Etablering av prosjektgruppe
•        Forankring av beslutninger

Vår kommunikasjonstrening tar utgangspunkt i deltagernes personprofilanalyser. Treningen består av teori, oppgaver og praktiske øvelser.

Vi tilpasser oss ditt behov med hensyn til omfang og varighet.