Kandidatvurdering

For bedrifter som ønsker å gjennomføre rekrutteringsprosessen i egen regi, men som ønsker en kvalitetssikring av finalekandidatene, tilbyr vi tjenesten kandidatvurdering.

Tjenesten kan tilpasses oppdragsgivers behov, men vil som hovedregel bestå av følgende elementer:

  • Personlighetstest (OPQ 32r) og eventuell evnetest og/eller ferdighetstest
  • Intervju med kandidat med tilbakelesing av personlighetstest
  • Referansesjekk
  • Kandidatrapport med vurdering av kandidaten(e)

I rekrutteringsprosesser benytter vi kun personlighetstester som er godkjent av Det Norske Veritas (DNV).