Målrettet kandidatsøk

Til stillinger hvor det er viktig å finne kandidater med spesifikk yrkeserfaring, anbefaler vi målrettet søk. Vår erfaring tilsier at ren annonsering sjeldent bringer frem de best kvalifiserte kandidatene til slike stillinger. Uansett om det er en lederstilling eller spesialistfunksjon som skal besettes, er det sjelden de aller best egnede kandidatene som søker. De beste kandidatene har vanligvis full fokus på å gjøre en best mulig jobb der de er i dag, leser ikke stillingsannonser og må letes frem. Det kreves grundig research for å finne dem, og gode selgeregenskaper til å få dem til å vurdere et jobbskifte. Dette er suksessfaktorer vi i Link International som rekrutteringsbyrå anser som sentrale for å sikre et optimalt resultat i rekrutteringsprosessen.

Våre rekrutteringkonsulenter gjennomfører selv hele prosessen med oppdragskartlegging, kandidatsøk, innsalg av stillingen, kandidatevaluering og helt frem til kandidatpresentasjon. Dette sikrer god forståelse for oppdraget og fortløpende vurdering av alle kandidatene, av den som kjenner rekrutteringsoppdraget best.

Vi bistår med databasesøk eller en full search-prosess for å finne frem til den rette kandidaten for din bedrift. Vi i Link International har løst over 1.000 rekrutteringsoppdrag for små og store bedrifter. Alle våre konsulenter har omfattende yrkes-, bransje- og ledererfaring. Vi tilbyr målrettet rekruttering til alle stillingskategorier innen de fleste bransjer.