OPQ32 personlighets- og kompetansetester

Vi benytter SHL sin Occupational Personality Questionnaire (OPQ) i våre oppdrag. OPQ32 er den første personlighetstesten på det Norske markedet med en ISO-sertifisering fra Det Norske Veritas.

OPQ er verdens mest anvendte personlighetstest. Testen er designet spesifikt for avdekke trekk ved en persons personlighet og foretrukne måter å handle på. OPQ32i er den siste og mest omfattende versjonen av OPQ. Verktøyet genererer detaljert informasjon gjennom 32 karakteristikker av personlighet som er relevant for prestasjoner i arbeidslivet. OPQ er godt egnet for alle typer av stillinger i organisasjonen.