Sertifiseringer og tester

Som et ledd i vårt kontinuerlige fokus på å bli bedre, er våre rekruttere; Yvonne Berg, Sverre Bragstad, Terje Strøm, Elisabeth Espenes og Espen Walbeck sertifisert ihh til DNVs standard for rekrutteringspersonell. Vårt mål er at både rekrutteringskandidater og oppdragsgivere skal oppleve oss som en seriøs samarbeidspartner innen rekruttering. Ta gjerne kontakt for å høre mer om hvordan vi kan løse din bedrifts rekrutteringsbehov.

Konsept

shapes måler kompetansebasert yrkesrelatert personlighet, og egner seg for bruk til seleksjon og utvikling på alle nivåer.

Anvendelsesområde

Målgruppen er ledere, fagspesialister og nyutdannede fagspesialister. Kontekst for måling er seleksjon og utvikling. shapes har i dag en stor og representativ generell norm på over 15 000 personer i datasettet. I tillegg er det spesifikke normer for ledere, fagspesialister, nyutdannede fagspesialister, ufaglærte og for karriererådgivning. Spørreskjemaet består av 18 dimensjoner med 8 items hver.

Testvarighet

Testtid: 10-15 minutter

målgrupper

 • (Post-) Graduates
 • Entry Level – commercial
 • Entry Level – technical
 • Executives
 • First-line Managers
 • Individual Contributors – commercial
 • Individual Contributors – technical
 • Middle Managers
 • Project Managers
 • Sales Representatives
 • School Leavers (vocational) – commercial
 • School Leavers (vocational) – technical
 • Senior Managers
 • Service Staff – commercial
 • Service Staff – technical
 • Specialists / Experts – commercial
 • Specialists / Experts – technical
 • Undergraduates

Les mer: Her